Natečaj za Ribjo brv čez Ljubljanico, 2011

Zaključen: 26. 9. 2011 , objava rezultatov: 28. 12. 2011

Datum objave: 9. 9. 2011
Rok za prijavo: 26. 9. 2011
Rezultati razpisa: 28. 12. 2011

Javni, vabljeni, projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novo brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem

 

 

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisuje javni, vabljeni, projektni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za "novo brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem".

Namen natečaja, ki ga razpisuje Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, je:
- pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev,
- zagotoviti primerne prostorske pogoje ob hkratni rešitvi ureditve zunanjih površin in
- pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja je izdelava idejne zasnove nove brvi za pešce čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem ter obnovo ozelenjenih teras nad Ljubljanico kot dela opornih zidov korita reke. Predlog mora vsebovati arhitekturne, konstrukcijske in krajinskoarhitekturne rešitve.

Prijave pošljite do 26.09.2011. Komisija za izbor vabljenih bo izmed prijavljenih izbrala deset najvišje uvrščenih in jih povabila k izdelali natečajnega elaborata. Rok oddaje natečajnih elaboratov je 23. decembra 2011 do 12. ure.

Več podatkov o natečaju v priloženem gradivu ter na internetni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

 

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 13. 1. 2012 objavljeno sledeče obvestilo:

Po prejemu ponudb v času predhodnega ugotavljanja usposobljenosti je naročnik presodil, da oblikovana merila za izbor usposobljenih niso omogočala enakopravne obravnave prispelih ponudb. Vse ponudbe, prispele na javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, so bile zavrnjene.

Vsi prijavitelji so dobili sklep z obrazložitvijo po pošti.

 

Razpisne datoteke