Javna predstavitev osnutka Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost

Zaključen: 20. 6. 2011

Datum objave: 19. 4. 2011
Rok za prijavo: 20. 6. 2011

Od 20. aprila do 20. junija 2011 bo potekala javna predstavitev osnutka Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost pripravljenega na podlagi Strokovnega mnenja s strokovnim predlogom v zvezi z dopolnitvijo Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87 in Uradni list RS, št. 96/09 – obvezna razlaga in 3/10 - popr. obvezne razlage) Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3-II-279/2-O-11/AP,VJ z dne 5. 4. 2011.

Gradivo bo od 20. 4. 2011 do 20. 6. 2011 javno predstavljeno v prostorih Oddelka za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure in na sedežih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana, in Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana, v času uradnih ur v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. maja 2011, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 11 Ljubljana.

Besedilo odloka s spremembami in obvezno razlago: 

Razpisne datoteke