Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2014

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana in
sicer:

 • Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp),
  orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) in
  pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave, na
  vseh zemljiščih, razen zasebnih.
   
 • Sklop B: Izvedba dogodka ob svetovnem okoljskem dnevu.
   
 • Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje
  habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Razpisna dokumentacija obsega:
 

 • Besedilo razpisa
 • Razpisna Dokumentacija
 • Navodila za izdelavo poročil
 • Obrazci po sklopih
 • Zahtevek za izplačilo
 • Primer kuverta

Razpisne datoteke