Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2020 s področja varstva okolja

Zaključen: 16. 12. 2019

Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za prijavo: 16. 12. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 2020, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:
- Sklop A: Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
- Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih sredstev. MOL bo sofinanciral le aktivnosti, ki bodo za udeležence brezplačne.

Posamezna okoljska nevladna organizacija in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop javnega razpisa največ 2 (dva) projekta. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot 2 (dva) projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni evidentiral MOL. Istega projekta se ne sme prijaviti na oba sklopa.

Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. oktobra 2020, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

Razpisne datoteke