Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na območju Rakova Jelša

Zaključen: 15. 2. 2016 , odpiranje prijav: 23. 2. 2016

Datum objave: 15. 1. 2016
Rok za prijavo: 15. 2. 2016 priporočeno po pošti ali osebno oddane v glavno vložišče Mestne občine Ljubljana do 17 ure.
Odpiranje prijav: 23. 2. 2016 ob 9:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, 5.nad. sejna soba.

POPRAVEK BESEBILA JAVNO ZBIRANJE PONUDB Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 442 vrtičkov v zakup na lokaciji Rakova jelša parc. št. 1080/64, 1080/63, 1080/46, 1080/47, 1080/48 in 1080/49 vse k.o. 1722- Trnovsko predmestje.

št. vrtičkov površina/m2
130 25
108 30
62 40
130 50
12 75

Razpisne datoteke