253 vrtičkov v zakup različnih velikosti, na lokaciji Rakova Jelša parc. št. 1080/64, 1080/63, 1080/46, 1080/47, 1080/48 in 1080/49 vse k.o. 1722 - Trnovsko predmestje. Vrtički so veliki od 25 m2 do 150 m2

" />

Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na območju Rakova Jelša

Zaključen: 31. 12. 2019 , odpiranje prijav: 2. 11. 2016

Datum objave: 28. 9. 2016
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do oddaje vseh vrtičkov na tem območju.
Odpiranje prijav: 2. 11. 2016 Ponudbe prispele do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu, se bodo odpirale vsak prvi torek v naslednjem mesecu. Prvo odpiranje ponudb bo v mesecu novembru.

Mestna občina Ljubljana objavlja odprt razpis za oddajo 253 vrtičkov v zakup različnih velikosti, na lokaciji Rakova Jelša parc. št. 1080/64, 1080/63, 1080/46, 1080/47, 1080/48 in 1080/49 vse k.o. 1722 - Trnovsko predmestje. Vrtički so veliki od 25 m2 do 150 m2

Razpisne datoteke