Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Muste

Zaključen: 12. 4. 2021 , odpiranje prijav: 15. 4. 2021

Datum objave: 22. 3. 2021
Rok za prijavo: 12. 4. 2021 do 24:00 ure.
Odpiranje prijav: 15. 4. 2021 ob 9:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba št. 505

Mestna občina Ljubljana oddaja 82 vrtičkov, različnih velikosti, na lokaciji Muste, parcelna številka 276, 277, 278 in 280/3, vse v k. o. 1732 - Štepanja vas.

Zakupnina znaša: 0,70 EUR za 1 m2/leto (z besedo: sedemdeset centov za en kvadratni meter na leto)

Zaradi začasne prekinitve javnega življenja (covid-19), se bo za popolno ponudbo štela tudi ponudba ponudnika, ki bo z izjavo navedel datum prve prijave bivališča na območju Mestne občine Ljubljana. Potrdilo o prebivališču, ki ga izdajo Upravne enote Republike Slovenije in iz katerega je razviden datum prve prijave bivališča na območju Mestne občine Ljubljana, bo ponudnik predložil naknadno.

Informacije se lahko dobijo po telefonu, številka 01 306-43-00 v ponedeljek od 13. do 15. ure in petek od 11. do 13. ure ali po e – pošti meliha.dizdarevic@ljubljana.si v času odprtega razpisa.

Razpisne datoteke