Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakupna vrtičkarskem območju Grba II

Zaključen: 30. 10. 2020 , odpiranje prijav: 4. 11. 2020

Datum objave: 9. 10. 2020
Rok za prijavo: 30. 10. 2020 osebno oddana v glavno vložišče MOL najkasneje do 30. 10. 2020 do 13. ure.
Odpiranje prijav: 4. 11. 2020 ob 9:00 uri v prostorih MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba št. 505

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 53 vrtičkov, različnih velikosti, na lokaciji Grba II, parcelna številka 1290/1, 1290/4, obe v k. o. Vič.

Zakupnina znaša: 0,70 EUR za 1 m2/leto (z besedo:  sedemdeset centov za en kvadratni meter na leto).

Dodatne informacije o javnem zbiranju ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja, tel.št. 01 306-43-27, kontaktna oseba Meliha Dizdarević.

Ogled vrtičkov bo možen 20.10.2020 od 14:00 do 15:00 ure.

Razpisne datoteke