Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na območju Grba

Zaključen: 6. 2. 2019

Datum objave: 15. 1. 2019
Rok za prijavo: 6. 2. 2019

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 57 vrtičkov v zakup, na lokaciji Grba (na koncu Puhtejeve ulice ), parc. št. 1293/17, parc. št. 1293/12 in 1293/1 vse k.o. 1723 – Vič.

Razpisne datoteke