Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 2. 2018

Datum objave: 7. 2. 2018
Rok za prijavo: 22. 2. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zakup vrtička št. 5 v velikost 81m2, ki se nahaja na vrtičkarskem območju Štepanja vas, parc. št. 164/1, 165/1 k.o. Štepanja vas.

Razpisne datoteke