Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2020

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 2. 2020

Oddaja nepremičnin: vrtiček št. 4, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 165/1 v izmeri 95 m2 (ID znak: parcela 1732 165-1) k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke