št. in ime katastrske občine

parcelna št.

Velikost (m2)

ID zemljišča

2682 BRDO

1455/15

  1636

2682 1455/15

2682 BRDO

1455/25

29278

2682 1455/25

2682 BRDO

1427/1

  9045

2682/ 1427/1

" />

Namero o sklenitvi pogodbe o skrbništvu

Zaključen: 24. 5. 2021

Datum objave: 3. 5. 2021
Rok za prijavo: 24. 5. 2021 do 15. ure

Predmet oddaje v skrbništvo so naslednja zemljišča:

št. in ime katastrske občine

parcelna št.

Velikost (m2)

ID zemljišča

2682 BRDO

1455/15

  1636

2682 1455/15

2682 BRDO

1455/25

29278

2682 1455/25

2682 BRDO

1427/1

  9045

2682/ 1427/1

Razpisne datoteke