Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2020 (Uradni list RS, št. 65/19)

Zaključen: , objava rezultatov: 17. 6. 2020

Datum objave: 17. 6. 2020
Rezultati razpisa: 17. 6. 2020

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 105.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 18 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 18 vlog.
V sofinanciranje za leto 2020 je bilo sprejetih 16 vlog v skupni višini sofinanciranja 85.223,21 EUR.

Rezultati razpisa