Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2018

Zaključen:

Datum objave: 12. 4. 2018

(Uradni list RS, št. 62/17)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 100.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 15 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 15 vlog.
V sofinanciranje za leto 2018 je bilo sprejetih 14 vlog v skupni višini sofinanciranja 100.000,00 EUR.

Rezultati razpisa