Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2021

Zaključen:

Datum objave: 4. 5. 2021

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 100.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 25 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 20 vlog.

V sofinanciranje za leto 2021 je bilo sprejetih 16 vlog v skupni višini sofinanciranja 100.000,00 EUR.

 

Rezultati razpisa