Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027

Zaključen: 8. 8. 2021

Datum objave: 1. 7. 2021
Rok za prijavo: 8. 8. 2021

Javna razgrnitev gradiva »Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027«.

V programskem obdobju 2021-2027 oblikuje Mestna občina Ljubljana nove strateške usmeritve za razvoj podeželja. Ti temeljijo na vsebinah, ki jih je zasnovala in gradila v programskem obdobju 2014-2020. Gre za specifične strateške usmeritve, ki se osredotočajo na kmetijstvo (tudi posebne oblike kot je ekološko kmetijstvo), gozdarstvo, samooskrbo, gospodarske dejavnosti na podeželju, promocijo podeželja, delo s prebivalstvom itd. na območju MOL, pri čemer druga področja pušča ob strani (urejanje infrastrukture, zdravstvo, šolstvo…).

Gradivo bo v javni razgrnitvi od 1. julija do 8. avgusta 2021.

Vse komentarje, pripombe, pohvale itd. nam bralci gradiva lahko pošljejo na elektronski naslov: podezelje@ljubljana.si.

Razpisne datoteke