Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 do 2022 s področja veteranskih organizacij

Zaključen: 1. 6. 2020

Datum objave: 15. 5. 2020
Rok za predložitev vlog : 1. 6. 2020

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljubljana.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljubljana.

Razpisne datoteke