petek, 23. 6. 2017

Konferenca o kriznem upravljanju v času naravnih nesreč

Gostiteljica letošnje 12. konferenca je bila Mestna občina Ljubljana.

Mesto Dunaj je leta 2003 organiziralo 1. konferenco na temo: »Urbano krizno upravljanje v Evropi na začetku tretjega tisočletja«. Na tej konferenci so sodelovali predstavniki 7 mest (Budimpešta, Dunaj, Ljubljana, Moskva, Praga, Varšava in Krakov), ki smo podpisali t.i. Dunajsko deklaracijo, v kateri smo se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju, izmenjavi mnenj, strokovnjakov in izkušenj na področjih kriznega upravljanja, nujne medicinske pomoči ter gasilstva. Kasneje se je ta konferenca preimenovala v »Mednarodno konferenco o kriznem upravljanju v 21. stoletju«.
Tej je sledilo še 10 konferenc v različnih evropskih mestih, ki so imele poudarek na temah s prej omenjenih področij.
Konference se udeležujejo predstavniki služb, ki se v mestih ukvarjajo z upravljanjem ob nesrečah, gasilstvom, nujno medicinsko pomočjo in policijskim delom.
Letošnjo 12. konferenco smo gostili, pod pokroviteljstvom gospoda župana Zorana Jankovića, v Ljubljani. V pripravo in izvedbo so bili vključeni Oddelek za zaščito in reševanje, KŽ-Odsek za mednarodne odnose in protokol, Turizem Ljubljana, Ljubljanski grad in Muzej in galerije Mesta Ljubljane.
Tokratna tema konference je bila informiranje, ozaveščanje, izobraževanje splošne javnosti (prebivalcev) na temo naravnih in drugih nesreč.
Na konferenci so bili prisotni predstavniki iz 12 mest (Dunaj, Budimpešta, Praga, Düsseldorf, Rostock, Tallinn, Riga, Vilna, Tel Aviv, Varšava, Zagreb, Ljubljana) ter slovenska strokovna javnost. Na konferenci je bilo osem predavanj na temo kriznega komuniciranja, obveščanja in alarmiranja javnosti, ter primeri dobrih praks ozaveščanja javnosti v času naravnih in drugih nesreč. Predstavitve so bile osredotočene predvsem na izkušnje Mestne občine Ljubljana, kot tudi Slovenije. Tuji gosti so predstavil izkušnje mesta Dunaj in Praga.
Ves čas konference so potekali neformalni pogovori s ciljem izmenjave mnenj in izkušenj ter boljše povezanosti in sodelovanja mest.