petek, 17. 5. 2019

Na mednarodni vaji vodnikov reševalnih psov so iskali pogrešane osebe

V Ljubljani in okolici je od 17. do 19. maja 2019 potekala 21. mednarodna vajo vodnikov reševalnih psov. Vajo smo ponovno organizirali v Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo v sodelovanju z Društvom vodnikov reševalnih psov Slovenije.

Na vaji 250 udeležencev različnih držav

Na vaji so udeleženci iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Slovenije preverjali in izpopolnjevali svojo usposobljenost. Najprej so opravljali naloge sprejema, namestitve in uporabe tuje reševalne pomoči. Nato so ugotavljali raven usposobljenosti vodnikov in psov pri iskanju pogrešanih v ruševinah in izgubljenih v naravi, nudenju prve pomoči, orientaciji v prostoru ter gibanju v različnih zahtevnih okoljih. Izvajali so tudi posamezne elemente organizacije reševanja ter vodenja zaščite in reševanja v skladu z načrti MOL za zaščito in reševanje.

Ekipno delo zagotavlja uspeh

Na vaji so poleg 22 ekip vodnikov reševalnih psov sodelovali tudi Ekipa za podporo vodenju, Enota za logistiko sil ZR, prostovoljna gasilska društva, Mestna zveza tabornikov, Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana.

Delo ekip vodnikov reševalnih psov so ocenjevali sodniki in pri tem uporabljali International Rescue Dog Organisation izpitni pravilnik.

zupan zakljucek1

Ob potresu življenja rešujejo potresno ustrezno načrtovani, zgrajeni in vzdrževani objekti

Glavni kriterij ocenjevanja je bil število najdenih oseb. Sedaj že lahko povemo, da je morala vsaka ekipa najti deset oseb; tega ekipe prej niso vedele. Vseh deset pogrešanih je našla nemška ekipa ASB MÜNCHEN. Tri je bilo najmanjše število oseb, ki jih je našla katera od ekip.

Ponovno se je izkazalo, da je povprečen uspeh pri iskanju živih pogrešanih v ruševinah in naravi nekaj manj kot 70 %. To je potrditev dejstva, da ob potresu življenja rešujejo potresno ustrezno načrtovani, zgrajeni in vzdrževani objekti.

Reševalci lahko najdejo in rešijo malo ljudi - zgolj del tistih, ki so v potresno neustreznih objektih in porušitev objektov preživijo.

Preberite tudi: