četrtek, 8. 3. 2018

Nagrade civilne zaščite

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite smo 7. marca 2018 v Mestnem muzeju Ljubljana podelili priznanja in nagrade Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Priznanja in plakete s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Ljubljani podeljujemo od leta 2002, z njimi pa izrazimo hvaležnosti do posameznikov in organizacij, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo meščankam in meščanom v nesrečah, torej takrat, ko pomoč najbolj potrebujejo.

Plaketo je prejel Matjaž Šušteršič

Matjaž Šušteršič je leta 1972 vstopil v Prostovoljno gasilsko društvo Medno, katerega član je še danes. 15 let je bil je predsednik in v presledkih tudi poveljnik in tajnik društva. Na Gasilski zvezi Ljubljana je opravljal različne funkcije: bil je zunanji sodelavec Komisije za informatiko (zaslužen za uvedbo Vulkana konec 90. let, v gasilski organizaciji v Ljubljani), predsednik Gospodarske komisije, član predsedstva in podpredsednik Gasilske zveze Ljubljana. Predsednik Komisije za izobraževanje in član upravnega odbora pa je še danes. Na Gasilski zvezi Slovenije je predavatelj predmeta »Odnos mentor mladina« in »Posebnosti pri delu s članicami«. Je višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje.

Matjaž Šušteršič

Po Srednji pedagoški šoli se je vpisal na Fakulteto za socialno delo in po odsluženem vojaškem roku zaposlil na takratni Skupščini mesta Ljubljane, predhodnici današnje Mestne občine Ljubljana. Delal je na različnih področjih, leta 2004 pa prišel na Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo kjer je bil zadolžen za (so)delovanje z Javno gasilsko službo in poveljnik (današnjega) štaba civilne zaščite sektorja zahod. Bil je tajnik Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana in član poveljstva Javne gasilske službe.

Prostovoljstvo, gasilstvo in pomoč sočloveku v stiski je njegov način življenja. Svoje delo na oddelku je vedno jemal kot svoje poslanstvo, kot svoj način življenja in dojemanja stvari. Ne glede na to, da se je s tem področjem ukvarjal poklicno, so njegov trud in prizadevanja presegla meje službe in službenega časa. Velikokrat je bil večji prostovoljec kot večina prostovoljcev.

S svojimi izkušnjami in umirjeno presojo v posameznih situacijah je prispeval k sprejemanju racionalnih odločitev, kar je omogočalo učinkovito delo operativnih enot na terenu.

Odlikuje ga umirjenost, trezna presoja, vztrajnost in tovarištvo v najbolj plemenitem pomenu besede. Je človek z veliko začetnico, vedno pripravljen prisluhniti in pomagati sočloveku in pomoči potrebnemu. Tudi zdaj, ko se je upokojil.

Zahvalne listine so prejeli

Primož Grom

Primož Grom

Primož Grom je s svojim strokovnim znanjem ter zahtevami do proizvajalcev gasilske tehnike poskrbel, da ima Gasilska brigada Ljubljana sodoben voznik park, ki ustreza vsem zahtevam sodobnega gasilstva. Pri svojih zahtevah doseganja kakovostnega nivoja je dosleden in tako Gasilski brigadi Ljubljana zagotavlja, da ima opremo, na katero se lahko zanesejo v vseh okoliščinah. Sodobna gasilska tehnika zahteva tudi ustrezno vzdrževanje in obnavljanje za katero je Primož Grom vzorno poskrbel. Prav zaradi takega pristopa k delu je ohranjenost in funkcionalnost vozil, ki jih Gasilska brigada Ljubljana predaja Gasilski zvezi Ljubljana na ustreznem nivoju. S svojimi nasveti in delom svetuje pri nakupu opreme in vozil tudi ostalim enotam.

Marko Tomazin

Marko Tomazin

Marko Tomazin je s prevzemom službe za gasilsko usposabljanje v Gasilski brigad Ljubljana postavil nove temelje sodobnega pristopa ter koncepta vseobsegajočega učenja in vaj gasilskih veščin, ki so bistvenega pomena za učinkovito in varno opravljanje nalog zaščite in reševanja. Zasnova osnovnega urjenja in taktičnega urjenja je tako postavljena na nivo, ki je popolnoma primerljiv s tujo prakso oziroma ga presega. Uveljavil se je kot eden izmed vodilnih strokovnjakov, ki svoje trditve vedno podkrepi s teorijo in praktičnimi primeri. Z zasnovo in postavitvijo trenažnih poligonov je gasilsko usposabljanje v Gasilski brigadi Ljubljana in v celotni Javni gasilski službi postavil na višji nivo. Rezultati takega pristopa in njegovega dela se pozitivno odražajo v vsakodnevni praksi. Prav zaradi takega pristopa, ki ga je uvedel Tomazin, se je število poškodb zmanjšalo na najmanjšo stopnjo.

Andrej Lenič

Andrej Lenič
Plaketo so v njegovem imenu prevzeli taborniški kolegi.

Andrej Lenič je kot član taborniške enote Zaščite in reševanje Mestne zveze tabornikov v preteklih letih pokazal izjemno pripadnost in pripravljenost na vsakršno pomoč̌. Udeležil se je prav vseh vaj, usposabljanj in akcij, pri katerih je enota zagotavljala svoje prostovoljce. V letih 2015 in 2016 je bil zelo aktiven pri begunski krizi, saj je bil prisoten tako pri postavljanju vseh treh nastanitvenih centrov v Ljubljani, kot tudi pri izvajanju sprejema in nastanitve migrantov v nastanitvenem centru na Vrhniki. Prav tako se je na vabilo Območnega združenja rdečega križa Ljubljana udeležil predstavitvene točke na dogodku FACE 2016. Vzpostavil je stike z društvom ERIPIO s Hrvaške, ki se ukvarja s področjem civilne zaščite. V juniju 2017 je vodil del taborniške enote na vaji v Umagu, kamor so bili vabljeni.
Ves čas si aktivno prizadeva za večje vključevanje tabornikov v sistem zaščite in reševanja ter prepoznavanje tabornikov kot koristnega člena pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Župnijski urad Ljubljana – Barje

Župnijski urad Barje

Sredi decembra 2017 je Ljubljano in okolico zajel močan veter in deževje ter odjuga, ki je stopila večino novozapadlega snega. Ljubljanica, Iška ter ostali vodotoki so prestopili bregove in grozili, da bodo poplavili Črno vas, Lipe in območje ob Ižanski cesti tako kot leta 2010 in 2014.
V priprave na bližajočo povodenj se je tudi tokrat aktivno vključila župnija Barje. Nesebično je ponudila svoje dvorišče in parkirišče ob cerkvi svetega Mihaela za delitev protipoplavnih vreč. Enako je storila tudi leta 2010 in 2014. Z markantno lokacijo je občanom in reševalnim službam nedvoumno jasno, kje je zbirno oz. delilno mesto. Zaradi dovolj velikega prostora, praktičnega uvoza in izvoza varovanega z zapornico, je organizacija delitve pomoči lažja in hitrejša. Brez sodelovanja župnije Barje, njene pripravljenosti ter zavedanja pomoči sočloveku, bi bila pomoč občankam in občanom počasnejša ter zahtevnejša z vidika logistike in organizacije. Z večletnim zglednim sodelovanjem je župnija Barje bistveno prispevala k krepitvi sistema zaščite, reševanja in pomoči ter omogočila hitrejše in učinkovitejše delovanje reševalnih služb.

Samo Gostič

Samo Gostič

 

Samo Gostič je strokovnjak in znanstvenik s področja gradbeništva. Kot tak se je s področjem zaščite, reševanja in pomoči prvič srečal kot ocenjevalec poškodovanosti objektov po potresu v Bovcu leta 1998. Naslednje leto smo ga povabili k sodelovanju in postal je član štaba civilne zaščite, ki je pokrival osrednji del Ljubljane, kasneje pa je postal član štaba civilne zaščite MOL. V delu štabov sodeluje kot strokovnjak za področje gradbeništva. Redno in aktivno sodeluje na usposabljanjih, vajah in usklajevanjih, velikokrat pa s svojim znanjem priskoči na pomoč ob porušitvah oziroma poškodbah stavb. Vodji intervencije pomaga z oceno varnosti stavbe, kar je pogoj za odločitve ali je potrebno prebivalce evakuirati ali ne in kako je potrebno prilagoditi reševanje, da bo to varno za reševalce. Prav tako pripravi tudi predloge za najnujnejšo sanacijo objekta.
Samo Gostič je oseba, na katero se lahko vedno zanesemo, je vselej pripravljen pomagati, je umirjen in preudaren. Pravi tovariš v dobrem in slabem.