ponedeljek, 25. 6. 2018

Kako povečati potresno varnost v Ljubljani?

V sredo, 20.6.2018 je potekala predstavitev raziskovalne naloge »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« za upravnike stolpnic in predstavnike lastnikov teh stavb. Sodelovali smo tudi sodelavci Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Občutek varnosti je tesno povezan tudi z naravnimi pojavi, na katere težko vplivamo, lahko pa smo nanje pripravljeni ter se ob naravnih nesrečah odzovemo hitro, učinkovito in celostno. 

V Mestni občini Ljubljana posebno pozornost namenjamo tudi raziskovanju potresne nevarnosti, ranljivosti stavb in ogroženosti ljudi in javnih storitev in v ta namen financiramo raziskave, ki omogočajo oblikovanje politik izboljševanja potresne odpornosti. 

Zato smo danes v fazi javnega naročanja prve tovrstne študije pri nas. Po analizi potresne odpornosti primerljivih objektov potresno najbolj ogroženih stavb v Ljubljani (izdelanih iz opeke, betonskih ali žlindrinih votlakov in monolitnih betonskih sten brez armature) bodo podani predlogi za povečanje potresne odpornosti, ki se bodo lahko uporabili tudi pri drugih objektih.

Na predstavitvi je v uvodu mag. Marjana Lutman, iz Zavoda za Gradbeništvo predstavila potresno problematiko ne armiranih zidanih visokih objektov, v nadaljevanju je mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito in reševanje predstavil izhodišča raziskovalne naloge. 

Usmerjeni smo v varnost meščank in meščanov ter zaščito pred naravnimi nesrečami

Z meščani redno komuniciramo tako preventivno kot tedaj, ko se nesreče že pripetijo, prav tako oblikujemo gradivo s preventivno vsebino. Za večjo varnost v mestu smo od leta 2007 namenili več kot 33 milijonov evrov.

Gradivo, predstavljeno upravnikom in lastnikom