ponedeljek, 3. 6. 2019

Po 18 letih so se v Lipoglavu razveselili novega gasilskega vozila

V soboto, 1.6.2019, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Lipoglav prevzeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM) Peugeot Boxer.

Z novim gasilskim vozilom so nadomestili dotrajano, 18 let starega.

boxer 4

Nova tudi garaža

Poleg tega so odprli tudi novo garažo, prizidek k prvotnemu gasilskemu domu. Nova pridobitev bo prispevala k učinkovitem in varnem opravljanju operativnih in ostalih nalog Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana.  

Investicijo smo financirali iz proračuna Mestne občine Ljubljana, preostalo so pokrili prostovoljnih prispevkov krajanov, donacije in društvenih prihranki.

V Mestni občini usposabljamo in opremljamo intervencijske službe

Za zagotovitev ustrezne usposobljenosti intervencijskih služb je ključno izobraževanje, informiranje in ozaveščanje pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči, ki se ga na leto povprečno udeleži 700 članov različnih sil zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana in traja za vsakega posameznika okoli 45 dni. Poleg temeljnih usposabljanj, ki jih zagotovi država, imamo v Ljubljani razširjene programe, ki so na državni ravni nemalokrat pionirski (denimo interventna dela na višini, prva psihosocialna pomoč, reševanje na vodi in iz nje ipd.).

Od 2007-2017 smo za celotno javno gasilsko službo kupili 63 gasilskih vozil in zaščitno-reševalne opreme in za to iz sredstev požarnega sklada MOL namenili 7,2 milijona evrov. Za nakup osebne gasilske zaščitne opreme, gasilskega orodja in opreme, tudi za posredovanje v poplavah, neurjih, žledu, pa smo od leta 2007 namenili 6,1 milijona evrov.

Preberite tudi: