četrtek, 25. 1. 2018

Predstavitev delovanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predstavniki Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL so 23. januarja 2018 diplomatskim predstavnikom predstavili delovanje Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predstavitev je bila organizirana na povabilo Uprave RS za zaščito in reševanje, udeležili so se je diplomati iz 25 držav, ki so ji namenili veliko pozornosti in jo pospremili s številnimi vprašanji. Zlasti so jih zanimali odziv na nesreče v Ljubljani, intervencijske službe, preventivni ukrepi ter priporočila diplomatom za ravnanje ob nesrečah.