sreda, 18. 4. 2018

Seja Poveljnika in Štaba civilne zaščite Mestne občine Ljubljana

Seja je potekala ob navzočnosti predstavnikov javnih zavodov in javnih podjetij Mestne občine Ljubljana.

Poveljnik in Štab civilne zaščite Mestne občine Ljubljana so na sredini seji obravnavali, uskladili in sprejeli dokumenta za delovanje ob jedrski ali radiološki nesreči, in sicer:

  • sprejem, namestitev in oskrba evakuiranih oseb iz naselja Krško v Mestni občini Ljubljana ter
  • postopek prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida v Mestni občini Ljubljana.

Na povabilo poveljnika  civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, podžupana Dejana Crneka so na seji predstavniki Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in Žale Javno podjetje d.o.o. predstavili načrt dejavnosti v primeru potresa, kot primera dobre prakse.

Seje so se udeležili tudi predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij Mestne občine Ljubljana, ključnih za delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.