četrtek, 17. 5. 2018

Seminar o vodenju na področju zaščite, reševanja in pomoči

Mestna občina Ljubljana, njen Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter Gasilska brigada Ljubljana, smo med partnerji v državnem raziskovalnem projektu »Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji ICS URSZR«.

Ostali partnerji so še Fakulteta za družbene vede, Inštitut za vodarstvo, Gasilska zveza Slovenije in podjetje Igea. Cilj projekta je poenotiti sistem vodenja interventnih služb, poenotiti sistem poveljevanja, poročanja, odločanja in sledenja za potrebe različnih ravni sistem zaščite, reševanja in pomoči. Projekt je v četrti, zaključni fazi.
Seminar, ki smo ga skupaj s partnerji izvedli za naročnika je vseboval predstavitev in testiranje nekaterih elementov, ki smo jih do sedaj izdelali.