sreda, 5. 2. 2020

Štabna vaja Siquake 2020

V torek, 4. februarja 2020, je na štirih lokacijah v Ljubljani potekala štabna vaja v okviru evropskega projekta »Siquaqke 2020«, katere predpostavka je bila, da se je zgodil potres z učinki IX. stopnje po EMS v osrednji Sloveniji.

Na vaji je sodelovalo več kot 80 ljudi: poveljnik in štab civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, poveljniki in štabi civilne zaščite sektorjev sever/vzhod/jug/zahod in predstavniki oddelkov in služb Mestne uprave MOL, javnih podjetij in zavodov v pristojnosti MOL.

foto
Namen vaje je bil dvig ravni zavedanja o morebitnih posledicah potresa, pripravljenosti na potres in potrebnih izboljšavah.