Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 2. 2015

Datum objave: 27. 1. 2015
Rok za prijavo: 11. 2. 2015

MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji prostorov dveh enot javnih zaklonišč MOL v najem v velikosti 32,50 m2, ki se nahajata na naslednjih lokacijah:
- ob Triglavski ulici b.š., enota javnega zaklonišča stoji na parceli številka: 441/1, k.o. 2636 Bežigrad,
- ob Linhartovi cesti b.š., enota javnega zaklonišča stoji na parceli številka: 1388/1, k.o. 2636 Bežigrad.

Razpisne datoteke