Razpis za (so)delovanje v skupini za nudenje psihosocialne pomoči prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah v MOL

Zaključen: 17. 2. 2015

Datum objave: 15. 1. 2015
Rok za prijavo: 17. 2. 2015

MOL, OZRCO in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana,sta se odločila, da ustanovita skupino prostovoljcev za nudenje psihosocialne pomoči udeležencem nesreč, njihovim sorodnikom…
Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo na razpis do 17. 2. 2015.

Razpisne datoteke