Razpisa za podelitev priznanj MOL s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2015

Zaključen: 12. 2. 2016

Datum objave: 9. 12. 2015
Rok za prijavo: 12. 2. 2016

1. Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja Mestne občine Ljubljana za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
2. Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.

Razpisne datoteke