Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 7. 5. 2007 , odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 7. 5. 2007
Odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  • Javni razpis
  • Prijavni obrazec
  • Posebni pogoji in merila za izbor
  • Vzorec pogodbe
  • Obrazec za pripravo 1. faznega poročila o izvajanju programa v letu 2007
  • Obrazec za pripravo 2. faznega poročila o izvajanju programa v letu 2007
  • Obrazec za pripravo zaključnega poročila o izvajanju programa v letu 2007

Obrazci