Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009: socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto«

Zaključen: 13. 3. 2009 , odpiranje prijav: 13. 3. 2009

Datum objave: 20. 2. 2009
Rok za prijavo: 13. 3. 2009
Odpiranje prijav: 13. 3. 2009

Razpisna dokumentacija:

  • Besedilo javnega razpisa
  • Merila za izbor programov in dodelitev sredstev
  • Prijavni obrazec
  • Obrazec za 1. fazno poročilo o izvajanju programa v letu 2009
  • Obrazec za 2. fazno poročilo o izvajanju programa v letu 2009
  • Obrazec za zaključno poročilo o izvajanju programa v letu 2009
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2009
  • Zahtevek za izplačilo

Obrazci