Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali za leta od 2015 do 2017: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 12. 1. 2015 , odpiranje prijav: 14. 1. 2015

Datum objave: 5. 12. 2014
Rok za prijavo: 12. 1. 2015
Odpiranje prijav: 14. 1. 2015

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  • Besedilo javnega razpisa 
  • Merila
  • Prijavni obrazec - obrazec
  • Prvo fazno poročilo 2015 (januar-maj) - obrazec
  • Drugo fazno poročilo 2015 (januar-september) - obrazec
  • Zaključno poročilo za leto 2015 – obrazec
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2015
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje 2015 do 2017
  • Zahtevek za izplačilo - obrazec

Razpisne datoteke