petek, 16. 9. 2016

Evropski teden mobilnosti 2016 in vloga mestnega redarstva

Mestno redarstvo tudi letos aktivno sodeluje z različnimi aktivnostmi in na dogodkih v času Evropskega tedna mobilnosti, najbolj razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost, med 16.9. in 22.9.2016, ki letos poteka že 15. zapored.

Slogan letošnje kampanje je »pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«, ki nakazuje, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Na dan brez avtomobila, 22. septembra, pa bomo med drugim odgovorili na vprašanje, čemu, namesto avtomobilov, lahko namenimo dragoceni javni prostor. Tako bomo letos prvič v vseh 17 četrtnih skupnostih ta dan omejili motorni promet na eni od tamkajšnjih cest in prostor oživili z raznovrstnim programom.

Mestno redarstvo tudi letos aktivno sodeluje pri skupnemu projektu na različnih dogodkih. Na celoten projekt smo se skupaj z ostalimi službami in oddelki MOL, Policije in drugimi sodelujočimi deležniki temeljito pripravili in izoblikovali strategijo sodelovanja ter akcijski načrt operativnega dela Mestnega redarstva v času Evropskega tedna mobilnosti.

Pri svojem operativno preventivnem delu bomo intenzivno sodelovali s Policijsko upravo Ljubljana. Naše aktivnosti in pozornost bomo še posebej namenili večji skrbi in varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu in skladno s tem okrepili svojo prisotnost na območjih za pešce ter drugih površinah namenjenih pešcem in kolesarjem.

Naše operativno preventivno delo bo tako osredotočeno predvsem na:

  • izvajanje nadzora v območju za pešce s ciljem za varnost pešcev in kolesarjev,
  • udeležbo pešcev v prometu (prečkanje vozišča na prehodih za pešce, hoja v rdečo luč) in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce,
  • osveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših, ter uporaba mobilnega telefona pri vožnji s kolesom,
  • izvajanje nadzora na površinah namenjenih pešcem in kolesarjem s ciljem zagotavljanja prevoznosti kolesarskih stez in pločnikov,
  • nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila na območju zapor,
  • neoviran promet avtobusov na postajališčih mestnega prometa in rumenih pasovih na Dunajski in Celovški cesti,
  • izvajanje nadzora hitrosti na kritičnih odsekih z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj za pešce in kolesarje,
  • izvajanje nadzora nad ustavljanjem in parkiranjem na postajališčih LPP in vožnjo po rumenih pasovih – zagotavljanje neoviranega prometa LPP,
  • izvajanje nadzora nedovoljenega parkiranja na zelenih površinah.

Sodelovali pa bomo tudi na več spremljajočih dogodkih, ki se bodo izvajali v času ETM, na katerih je poudarek na ekološkem osveščanju in uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev (ECOmeet, Kolesarski krog, omejitve motornega prometa na eni od cest na območju posameznih četrtnih skupnosti …).

Vsak posameznik in vsi skupaj lahko s svojo miselnostjo glede spremembe naših prevoznih navad bistveno prispevamo k bolj čistemu in urejenemu okolju ter s tem dvigu kvalitete bivanja.

Več o Evropskem tednu mobilnosti si lahko preberete na naslednji povezavi – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana