četrtek, 17. 10. 2019

Skrbimo za prometno varnost in ves čas ozaveščamo

Sodelavci Mestnega redarstva smo se udeležili dogodka »Promoviranje gasilcev, mestnega redarstva in policije«.

Na povabilo PGD Črnuče smo se udeležili dogodka Promoviranje gasilcev, policije in mestnega redarstva, ki je prvenstveno namenjen otrokom iz vrtcev z območja Črnuč.

Na dogodku smo predstavili naše delo, pooblastila ter službeno opremo, ki jo uporabljamo pri svojem delu. Otrokom smo nudili tudi različne informacije s področja varne udeležbe v prometu ter delili promocijski material.

PGD Crnuce obisk vrtcev

Mestni redarji ves čas ozaveščamo

V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, posebno pozornost pa posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi.

Tako mestni redarji kot tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL izvajajo številne preventivne aktivnosti, katerih cilj je zagotavljanje varnosti na naših cestah.

Dolgoročna kampanja za izboljšanje prometne varnosti

Z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje Mestnega redarstva bomo meščankam in meščanom predstavili obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter predstavili njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Udeležba v prometu ni tekma

Sodelavec na Mestnem redarstvu Klemen Gabršček je zapisal tokratno MESTnico. 

... "Druga stvar, ki bi jo naslovil, pa je očitek o inkasantstvu. To je precej pogosta zgodba, ki jo sploh mediji zelo radi pograbijo, saj med bralci, gledalci in poslušalci zelo odmeva. Seveda ni nihče vesel, da nekdo opozori na storjeno napako, poleg tega pa ga to še udari po žepu. Žal javnost prepogosto napačno ocenjuje namen delovanja Mestnega redarstva. Namen je namreč zagotavljanje varnega in urejenega okolja, h kateremu pa prekrški prav nič ne prispevajo." ... 

Njegovo zgodbo si v celoti preberite tukaj

Preberite tudi: