Javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Rok za prijave študenti: 13. 10. 2023

Datum objave: 31. 7. 2023
Rok za prijave dijaki: 15. 9. 2023
Rok za prijave študenti: 13. 10. 2023

Mestna občina Ljubljana v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 razpisuje 26 kadrovskih štipendij za dijake in študente, ki so državljani Republike Slovenije, in sicer:

 • 1 štipendija za srednješolsko izobraževanje v programu Elektrotehnik ali Strojni tehnik za potrebe Javnega zavoda Šport Ljubljana;
 • 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 5 štipendije za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana;
 • 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana;
 • 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica;
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo:
• dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji niso starejši od vključno 17 let,
• študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od vključno 24 let,
• študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od vključno 29 let,
če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu javnega razpisa oziroma natečaja za kadrovske štipendije MOL 2023/2024.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za kadrovske štipendije Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:
• dijaki do 15. 9. 2023,
• študenti do 13. 10. 2023.

 

Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/2023)

Razpisne datoteke