Višji svetovalec v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravna naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 126)

Zaključen: 3. 8. 2021

Datum objave: 26. 7. 2021
Rok za prijavo: 3. 8. 2021

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi

Razpisne datoteke