Višji svetovalec v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 126)

Zaključen: 13. 7. 2017

Datum objave: 5. 7. 2017
Rok za prijavo: 13. 7. 2017

MOL objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

Razpisne datoteke