Višji svetovalec v Referatu za splošne zadeve v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 401)

Zaključen: 21. 4. 2023

Datum objave: 6. 4. 2023
Rok za prijavo: 21. 4. 2023

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke