Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh kmetijskih zemljišč

Zaključen: 12. 4. 2018 , odpiranje prijav: 12. 4. 2018

Datum objave: 23. 3. 2018
Rok za prijavo: 12. 4. 2018 do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 12. 4. 2018 ob 13:00, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1 (II. nadstropje, sejna soba)

Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL v letu 2018

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2018 15:00.

Objava na Portalu JN pod oznako naročila: JN001845/2018-W01.

Razpisne datoteke