Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Zaključen: 20. 9. 2019 , odpiranje prijav: 20. 9. 2019

Datum objave: 19. 8. 2019
Rok za prijavo: 20. 9. 2019 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 20. 9. 2019 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja je do 10. 9. 2019 do 12. ure.

Objava na Portalu javnih naročil: JN005859/2019-B01.

Razpisne datoteke