Dobava in montaža opreme za zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Gmajnice

Zaključen: 13. 11. 2018 , odpiranje prijav: 13. 11. 2018

Datum objave: 28. 9. 2018
Rok za prijavo: 13. 11. 2018 do 10.00, e-JN
Odpiranje prijav: 13. 11. 2018 ob 10.01, e-JN

Rok za vprašanja: 18.10.2018 do 12:00.

Objava na Portalu JN dne 28.9.2018 pod številko JN006755/2018-B01.

Razpisne datoteke