Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca«

Zaključen: 8. 1. 2014 , odpiranje prijav: 8. 1. 2014

Datum objave: 28. 11. 2013
Rok za prijavo: 8. 1. 2014 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 8. 1. 2014 ob 13:00 ure, Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.

Oznaka JN: 13/600046.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za potrebe OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, PŠ Hrušica in OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana za dvoletno obdobje (predvidoma od 15. 02. 2014 do 14. 02. 2016).

Objava na Portalu javnih naročil: JN15134/2013.

Rok za vprašanja ponudnikov: 30. 12. 2013 do 12:00 ure.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljeni vsi odgovori, morebitni popravki ter dodatna pojasnila naročnika.

 

Obrazci

Razpisne datoteke