Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za potrebe Vrtca Trnovo

Zaključen: 14. 4. 2014 , odpiranje prijav: 14. 4. 2014

Datum objave: 4. 3. 2014
Rok za prijavo: 14. 4. 2014 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 14. 4. 2014 ob 13.00 ure, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. Nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-179/2014-3; Oznaka JN: 14/600004

Objava na Portalu javnih naročil: JN2556/2014

Rok za vprašanja ponudnikov: 04. 04. 2014 do 12.00 ure.
 

Obrazci

Razpisne datoteke