Dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 – 2022

Zaključen: 22. 5. 2018 , odpiranje prijav: 22. 5. 2018

Datum objave: 19. 4. 2018
Rok za prijavo: 22. 5. 2018 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 22. 5. 2018 Odpiranje ponudbe bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22. 5. 2018 z začetkom ob 12.00 uri

Objava na Portalu JN št. JN002615/2018-B01


Vprašanja ponudnikov: 11. 5. 2018 do 10.00 ure,

Razpisne datoteke