Gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri izgradnji prizidka in rekonstrukciji OŠ Vide Pregarc

Zaključen: 6. 9. 2013 , odpiranje prijav: 6. 9. 2013

Datum objave: 7. 8. 2013
Rok za prijavo: 6. 9. 2013 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 6. 9. 2013 ob 12:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-1008/2012-5; Oznaka JN: 7560-12-220094.

Objava na  Portalu javnih naročil: JN9847/2013.

Razpisne datoteke