Gradnja komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most

Zaključen: 26. 7. 2013 , odpiranje prijav: 26. 7. 2013

Datum objave: 11. 7. 2013
Rok za prijavo: 26. 7. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 26. 7. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Objava na Portalu javnih naročil: JN8659/2013

Obrazci

Razpisne datoteke