Gradnja komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, cesta) za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza

Zaključen: 22. 11. 2010 , odpiranje prijav: 22. 11. 2010

Datum objave: 4. 11. 2010
Rok za prijavo: 22. 11. 2010
Odpiranje prijav: 22. 11. 2010

Javno naročilo;

Gradnja komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, cesta) za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, podroben popis del je razviden iz popisov del
 

Objava na Portalu javnih naročil: JN10659/2010.

Obrazci

Razpisne datoteke