Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Polje

Zaključen: 26. 6. 2013 , odpiranje prijav: 27. 6. 2013

Datum objave: 17. 5. 2013
Rok za prijavo: 26. 6. 2013 do 13.00 ure.
Odpiranje prijav: 27. 6. 2013 ob 9.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.

Objava na Portalu javnih naročil:  JN številka JN5890/2013.

Obrazci