Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja

Zaključen: 9. 7. 2013 , odpiranje prijav: 9. 7. 2013

Datum objave: 29. 5. 2013
Rok za prijavo: 9. 7. 2013 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 7. 2013 ob 13.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. Nadstropje, Ljubljana.

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe Osnovne šole Vita Kraigherja, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.

Objava na Portalu javnih naročil: JN6451/2013.
 

Obrazci

Razpisne datoteke