Izbira izvajalca za tisk in raznos glasila Ljubljana

Zaključen: 22. 11. 2010 , odpiranje prijav: 22. 11. 2010

Datum objave: 13. 10. 2010
Rok za prijavo: 22. 11. 2010
Odpiranje prijav: 22. 11. 2010

Oznaka in predmet javnega naročila.
Oznaka javnega naročila je JN 10/210146. Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet tega razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za tisk in vezavo ter raznos glasila Ljubljana. Glasilo Ljubljana izhaja praviloma desetkrat letno, praviloma na 48 straneh v nakladi 119.000 izvodov.
Glasilo Ljubljana se raznosi v vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana in na naslove, ki jih naročnik posebej določi.

Tehnični podatki za tisk, vezavo in distribucijo glasila Ljubljana
Naklada: 119.000 izvodov
Format: 22,5 x 30 cm
Gramatura papirja: 60 g izboljšani časopisni papir
Belina papirja: 84 %
Opaciteta papirja: vsaj 93
Tisk: 4/4-barven
Vezava: šivano kot zvezek, 32 strani tudi lepljeno
Obseg: praviloma 48 strani

Naročnik in izbrani izvajalec se glede na tekoče potrebe in zahteve naročnika posebej in sproti dogovarjata o odstopanju od praviloma določenega števila izdaj in obsega posamezne številke glasila Ljubljana (povečanje ali zmanjšanje števila izdaj, povečanje ali zmanjšanje obsega – števila strani).

Objava na Portalu JN: JN9789/2010

Razpisne datoteke